Varför besöka oss?

Vi som förmedlare kan erbjuda ett bredare utbud av investeringar än vad bankerna kan, då vi har tillgång till fler än en aktör. Detta ger dig som kund en större valfrihet med hur du gör dina placeringar.

Läs mer

Våra tjänster

Vi på Svensk Ekonomiplanering är specialiserade på just risk- och skattefrågor, där vi analyserar hur det ser ut för dig idag och hur det kan komma att se ut i framtiden. Därför är "kontinuerlig uppföljning" nyckelord i vår verksamhet.

Läs mer

Kontakt

Kontakta oss för att boka in ett möte.

Läs mer

Våra rådgivare är licenserade av SWEDSECSwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.