Vi som jobbar på Svensk Ekonomiplanering

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Svensk Ekonomiplanering.

Rådgivare

Mats Lindqvist 

Partner / Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
mats [@] svenskekonomiplanering.se

Nicklas Åström 

Partner / Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
nicklas [@] svenskekonomiplanering.se

Johnny Backholm 

Partner / Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 571 333 01
johnny [@] svenskekonomiplanering.se

Magnus Hedin 

Partner / Compliance Officer
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
magnus [@] svenskekonomiplanering.se

Olof Lilja 

Partner / Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
olof [@] svenskekonomiplanering.se

Alexander Sörman 

Partner / Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
alexander [@] svenskekonomiplanering.se

Joachim Stavre 

Rådgivare
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
Joachim [@] svenskekonomiplanering.se
Telemarketing

Maya Aslan 

Ansvarig Telemarketing
Tel08-517 333 57
Fax08 517 333 66
maya [@] svenskekonomiplanering.se
Backoffice

Backoffice / Reception 

Backoffice / Reception
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 01
admin [@] svenskekonomiplanering.se
Ekonomi

Christian Command 

Partner / VD
Tel08-517 333 00
Fax08 517 333 99
christian [@] svenskekonomiplanering.se

Våra rådgivare är licenserade av SWEDSECSwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.