Om oss

Svensk Ekonomiplanering AB, organisationsnummer 556788-8762 med adress:
Sveavägen 64, 6 tr
111 34 Stockholm
tel. 08-517 333 00
Bedriver försäkringsförmedlarverksamhet. Därtill är bolaget anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

 

Registrering

Svensk Ekonomiplanering är registrerat som ett försäkringförmedlingsföretag hos Bolagsverket. För mer information se www.bolagsverket.se (öppnas i ett nytt fönster) eller kontakta Bolagsverket via telefon.

Tillsyn

Svensk Ekonomiplanering står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilket är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För mer information om Svensk Ekonomiplanerings tillstånd, klicka här (öppnas i ett nytt fönster).

Ansvarsförsäkring

Svensk Ekonomiplanering har en ansvarsförsäkring tecknad hos:

IF Skadeförsäkring AB
TELEFON 0771-43 00 00
TELEFON (från utlandet)+46 771-43 00 00

ADRESS If
106 80 STOCKHOLM
www.if.se (öppnas i ett nytt fönster).

Vi är licensierade hos SWEDSEC och INSURESECSwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.Vi licensierar försäkringsförmedlare så att du som konsument lätt kan få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.